Domeinnaam_tips

Welke domeinnaamextensies verkiezen en registreren Belgische starters?

Welke domeinnaamextensies willen Belgische starters? Welke domeinnaamextensies registreren Belgische starters?

Domeinnaam.tips analyseerde op basis van de website Startups.be 633 domeinnamen van beginnende Belgische ondernemers en dat leverde volgende resultaten op:

  • Voor 56% van de Belgische starters is .com de eerste keuze (maar die is helaas niet altijd beschikbaar)
  • 50% van Belgische starters registreert een .be domeinnaam (waarvan de helft deze gebruikt als hoofddomeinnaam), 5% legt dan weer een .eu domeinnaam vast als hoofddomein en slechts 2% kiest voor een nieuwe domeinnaamextensie.
  • Een derde van de Belgische starters die een .com domeinnaam gebruikt, verzekert zich weliswaar ook van een corresponderende .be domeinnaam.

De internationale allure en professionele indruk van .com verklaren de populariteit van de extensie. De extensie heeft een internationale uitstraling en zit ingebakken in het internetgedrag van zo wat elke internetgebruiker. Het registreren van een corresponderende .be domeinnaam kan verschillende redenen hebben. Het kan een defensieve registratie zijn en bezoekers al of niet doorsturen naar het hoofddomein. In andere gevallen wordt een corresponderende .be domeinnaam gebruikt om een Nederlandstalig publiek aan te spreken.

Kenmerken van de domeinnamen van de Belgische starters?

Al jaar en dag wordt er gewezen op de do’s en don’ts voor het registreren van een goede domeinnaam. Kort, krachtig en zonder cijfers, koppeltekens of afkortingen.

Hoe gaan de Belgische starters daarmee om;

  • Gemiddeld zijn de onderzochte domeinnamen 8 karakters lang.
  • Slechts 12% registreert een domeinnaam die 13 of meer karakters telt.
  • Ook cijfers, koppeltekens en afkortingen worden weinig gebruikt.
  • Eén op tien domeinnamen bevat minstens één koppelteken of cijfer.
  • Een afkorting of alternatieve spelling komt in nauwelijks 2% van de domeinnamen voor.
  • Meer dan 75% van de beginnende ondernemers kiest ervoor zijn bedrijfsnaam vast te leggen als domeinnaam.
  • Nauwelijks 10 van de onderzochte starters kozen ervoor een term als ‘app’, ‘go’ of ‘the’ toe te voegen aan hun bedrijfsnaam.De toevoeging van karakters heeft verschillende verklaringen. Het toevoegen van ‘app’ verduidelijkt de kerndienst van de onderneming en kan een koppelteken de leesbaarheid bevorderen. In sommige gevallen zijn beginnende ondernemers verplicht een alternatief te zoeken, omdat hun bedrijfsnaam als domeinnaam al geregistreerd is.

Wat is belangrijk bij het kiezen van een domeinnaam?

Het aantal karakters, de leesbaarheid, invoersnelheid en non-digitaal marketingpotentieel zijn belangrijke factoren voor ondernemers bij het registreren van een domeinnaam. Die ‘gouden standaard’ blijkt ook voor Belgische starters van belang. Dat de helft van de Belgische starters zich ook verzekert van een .be domeinnaam, wijst er dan weer op dat ze willen aantonen actief te zijn op de Belgische markt, maar ook dat ze bewust omgaan met het beschermen van hun productnaam.

Bron: Domeinnaam.tips

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *