Verhuizen van een .be domeinnaam

Een domeinnaam is verbonden aan de domeinnaamhouder, niet aan de registrar die uw domeinnaam beheert. Dit betekent dat u op elk moment kunt beslissen te verhuizen naar een andere registrar.

Een domeinnaam verhuizen, stap voor stap

1. Aanvragen transfercode

De domeinnaamhouder contacteert zijn ‘nieuwe’ registrar (de partij die zal instaan voor het beheer van de domeinnaam na afronding van de verhuis) of zijn ‘huidige’ registrar (de partij die op dit ogenblik nog instaat voor het beheer van de domeinnaam) met de vraag bij DNS Belgium de transfercode, die bij zijn domeinnaam hoort, op te vragen. De domeinnaamhouder kan de transfercode ook rechtstreeks bij DNS Belgium opvragen via de WHOIS-pagina van zijn domeinnaam.

2. Ontvangst transfercode

DNS Belgium verstuurt de transfercode naar het e-mailadres van de huidige domeinnaamhouder in hun registratiesysteem. Het is dus zeer belangrijk dat uw e-mailadres in hun registratiesysteem correct is.

3. Kies een nieuwe registrar

Indien u nog geen nieuwe registrar gekozen had, contacteert u een nieuwe registrar (lijst van .be registrars) . U bezorgt deze registrar uw gegevens, zoals bij een nieuwe registratie.

4. Transfercode bezorgen aan uw nieuwe registrar

U bezorgt de transfercode aan de registrar naar wie u uw domeinnaam wil verhuizen.

5. Opzetten nameserver

De nieuwe registrar zet een nameserver op met uw gegevens.

6. Indienen transferaanvraag

De nieuwe registrar leidt een transfer in het .be-registratiesysteem met de transfercode die hij van de domeinnaamhouder heeft ontvangen.

7. Behandeling transfer

De interne applicatie van DNS Belgium gaat na of de door de registrar meegegeven code overeenstemt met de domeinnaam waarvoor de transfer werd aangevraagd. Bij een positieve code-check wordt de transfer onmiddellijk afgewikkeld en ontvangt de nieuwe registrar hiervan een bevestiging.De oude registrar wordt op dat ogenblik ingelicht dat de betreffende domeinnaam niet langer door hem beheerd wordt. Ook de be-nameserver van de WHOIS-informatie worden onmiddellijk aangepast.

8. Verwijderen oude gegevens

De oude registrar verwijdert de oude gegevens van zijn nameserver.

9. Tarieven

Meer info over de tarieven vindt op de website van DNS Belgium.