Hoe een domeinnaam registreren?

Voor de meeste extensies worden de domeinnamen doorgaans toegekend volgens de regel “first come, first served”. De registratieprocedure van een domeinnaam is bijgevolg redelijk eenvoudig en makkelijk. Hieronder vindt u de belangrijkste stappen:

1. Kies de domeinnaam en zijn extensie

Neem zeker voldoende tijd om uw domeinnaam goed te kiezen. Hij moet gepast zijn op het vlak van doelgroep, imago en De extensie kan generiek zijn zoals .com als u globaal aanwezig wilt zijn en het internationale imago van uw onderneming wilt versterken. Een lokale extensie als .be (of .vlaanderen, .brussels”, .gent) verhoogt het vertrouwen bij de bezoekers van het land, ook al is deze hen niet echt voorbehouden (vandaag kan iedereen een .be bekomen, ook zonder in België gedomicilieerd te zijn). Reserveer bovendien varianten van de domeinnaam om de risico’s van wederrechtelijk registreren te vermijden.

2. Ga na of de domeinnaam beschikbaar is

De gekozen domeinnaam moet uniek zijn. Er kunnen geen twee identieke domeinnamen naast elkaar bestaan. De gekozen domeinnaam mag ook geen afbreuk doen aan een ouder recht van een derde, ook al gaat het om een domeinnaam, een merknaam of een handelsnaam. De domeinnaam mag ook geen inbreuk inhouden op auteursrechten of op een familienaam. U moet dus de nodige voorzorgen nemen om dergelijke conflicten te vermijden.

3. Kies een registrar en bezorg hen de nodige info

Elke extensie wordt beheerd door een enig domeinnaamregister, registry (register genaamd). Voor .be bijvoorbeeld (België) is dit dus DNS Belgium vzw/asbl. De lijst met extensies en registers kan u raadplegen op de website van IANA . De registers mogen de domeinnamen echter niet rechtstreeks commercialiseren.  De commercialisatie gebeurt door registrar.

In deze lijst vindt u alle registrars die de extensies .be, .vlaanderen en/of .brussels aanbieden

Er bestaat een breed aanbod van diensten die gelinkt zijn aan domeinnamen, gaande van de gewone, snelle en goedkope registratie van een .be of .com domeinnaam tot de ontwikkeling van internationale registratiecampagnes waarbij tientallen actoren van ver-schillende landen tussenkomen. Sommige dienstverleners bieden naast de registratie van de domeinnaam ook elektronische e-mail- of hostdiensten. Kies in elk geval het registratiebureau dat het best aan uw behoeften beantwoordt. Zorg ervoor dat zijn aanbod voldoet aan uw verwachtingen en vergelijk de door de verschillende dienstverstrekkers aangeboden prijzen, voorwaarden en diensten.

Via de website van de registrar kunt u meet eenvoudig onlineformulier de volgende informatie: naam van de onderneming, naam van de contactpersoon, telefoonnummer, adres en e-mailadres verschaffen. Aangezien het e-mailadres het enige rechtstreeks communicatiemiddel is tussen het register of registrar en u, moet het geldig zijn. Is dat niet het geval, dan kan uw domeinnaam geschrapt worden. Indien u uw domeinnaam wilt overdragen of van registrar veranderen, ontvangt u een overdrachtscode op dit e-mailadres.

4. De registrar onderneemt de nodige stappen

De registratie verloopt volledig automatisch en de domeinnaam wordt onmiddellijk geactiveerd bij beschikbaarheid. De registratie geldt voor een periode van een tot tien jaar. De domeinnaamhouder krijgt voorrang bij de verlenging van zijn domeinnaam. Indien hij zijn domeinnaam niet verlengt, kan hij in quarantaine worden gezet, zodat de houder de mogelijkheid heeft om de domeinnaam te heractiveren voor hij in het publieke domein terechtkomt. Dergelijke procedure is van toepassing in het geval van .be. Zodra de domeinnaam is geregistreerd, wordt hij automatisch in de WHOIS-databank opgenomen. De WHOIS is een zoekmachine waarmee u de beschikbaarheid van de domeinnamen kunt nagaan en die technische en administratieve informatie verschaft over de domeinnaamhouder.

 

Download brochure met tips over domeinnamen voor ondernemingen