Escrow service voor domeinnamen?

Nadat beide partijen een overeenkomst hebben gemaakt over de verkoop van een domeinnaam, kunt u de domeinnaam verhuizen. Bij grote bedragen wordt aangeraden om gebruik te maken van een Escrow Service. Dit is een tussenpartij die zorgt voor een veilige overdracht van de domeinnaam met de zekerheid dat alleen bij een succesvolle transactie er geld wordt overgemaakt.

Wat doet een Escrow Service?

Bij een transactie zullen ze als onafhankelijke partij instaan voor:

  • de ontvangst van de betaling van de koper
  • de veilige overdracht van de domeinnaam van de verkoper naar de koper. U kunt een domeinnaam verhuizen met behulp van een verhuiscode. Deze code wordt ook vaak een verhuistoken of autorisatiecode genoemd.
  • de betaling van het verkoopbedrag aan de verkoper
  • ..

Op deze wijze bent u er van verzekerd dat u de transactie op een veilige wijze verloopt. Als één van de partijen zijn of haar deel van de overeenkomst niet nakomt, wordt de transactie ongedaan gemaakt. Er zal wel een bepaalde kostprijs tegenover staan naargelang het transactiebedrag en de betaalwijze.

Voorbeelden Escrow-Services