Domeinnaamgeschillen bij generieke domeinnaamextenties

Een domeinnaam wordt geregistreerd volgens het ‘first come, first served’-principe. Het doet er dus niet toe of de aanvrager rechten heeft op het merk en of hij de naam al dan niet wil gebruiken.

Het is dus heel goed mogelijk dat iemand een domeinnaam registreerde, waarop u recht meent te hebben of die in strijd is met bepaalde rechten. DNSBelgium raadt aan om in zo’n geval tot een minnelijk akkoord te komen met de tegenpartij. Als dat niet lukt, kunnen enkel rechtbanken of erkende instanties voor alternatieve geschillenbeslechting de rechten van beide partijen inhoudelijk beoordelen. Dat is geen bevoegdheid van DNS Belgium.

Er is een alternatieve procedure voor generieke domeinnaamextentie voor wie niet langs de rechtbank wil passeren.

Alternatieve procedure voor generieke domeinnamen

Wanneer u meent dat uw rechten werden geschonden door de registratie van bv. een .com en het geschil niet langs rechterlijke weg wilt oplossen, kunt u een beroep doen op één van de door ICANN aangestelde UDRP-providers. UDRP staat voor Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy.
Uw klacht wordt door een UDRP-provider in behandeling genomen wanneer u hem indient overeenkomstig de vormvoorwaarden én nadat u de procedurekosten hebt betaald.

De betwiste domeinnaam wordt aan u overgedragen wanneer u drie cumulatieve voorwaarden kunt aantonen:

  1. de domeinnaam is identiek aan een merknaam waarop u rechten hebt, of lijkt er zo hard op dat hij verwarring kan scheppen;
  2. de domeinnaamhouder heeft geen rechten of legitieme belangen ten opzichte van de domeinnaam;
  3. de domeinnaam van de domeinnaamhouder werd te kwader trouw geregistreerd en gebruikt.

Voor een geschillendossier over één domeinnaam dat wordt beslecht door één enkele expert zal de kost variëren tussen 1 300 en 1 500 USD.

Bron: DNSBelgium

Lees meer over de UDRP-procedure