Domeinnaamgeschillen bij .be domeinnamen

Een domeinnaam wordt geregistreerd volgens het ‘first come, first served’-principe. Het doet er dus niet toe of de aanvrager rechten heeft op het merk en of hij de naam al dan niet wil gebruiken.

Het is dus heel goed mogelijk dat iemand een domeinnaam registreerde, waarop u recht meent te hebben of die in strijd is met bepaalde rechten. DNSBelgium raadt aan om in zo’n geval tot een minnelijk akkoord te komen met de tegenpartij. Als dat niet lukt, kunnen enkel rechtbanken of erkende instanties voor alternatieve geschillenbeslechting de rechten van beide partijen inhoudelijk beoordelen. Dat is geen bevoegdheid van DNS Belgium.

Er is een alternatieve procedure voor .be domeinnamen voor wie niet langs de rechtbank wil passeren.

Alternatieve procedure voor .be-domeinnamen

DNS Belgium heeft in samenwerking met het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (CEPINA) een alternatieve procedure uitgewerkt voor geschillen over .be-domeinnamen: de ADR-procedure (Alternative Dispute Resolution).  De procedure verloopt gemiddeld 55 dagen, is volledig schriftelijk en kost 1750 euro die DNS Belgium terugvordert van de onrechtmatige domeinnaamhouder wanneer de klacht gegrond is.

Bij de ADR-procedure wordt het geschil beoordeeld door een onafhankelijke Derde Beslisser, een juridisch expert in de materie. Die kan beslissen om de domeinnaam te verwijderen of om de naam over te dragen aan u, de klager. De domeinnaamhouder kan (normaliter) één maal schriftelijk repliceren op de argumentatie van de klager.

Elke belanghebbende kan de alternatieve geschillenprocedure voor de beslechting van een geschil over een .be-domeinnaam inleiden bij CEPINA.

Bron: DNSBelgium

Lees meer over de ADR-procedure